Máy biến áp khô Siemens

Máy biến áp khô Siemens

Mã sản phẩm: N/A

Liên hệ :
  • Gọi ngay tới: <a href='tel:0904571871'>0904571871</a>
  • Tới fanpage
  • Tới zalo page

STANDARD CRT

Electrical data of 10kV CRT
 

额定容量
Rated
Power
(kVA)
线圈材料
Winding
Material
高压
HV
(kV)
高压
分接范围
Tapping of
HV
低压
LV
(kV)
联接组
标号
Symbol
10型空载损
耗No-load
Loss
(kW)
11型空载损
耗No-load
loss
(kW)
120℃负载
损耗
On-load
Loss 120℃
(kW)
短路阻抗
Short
Circuit
Impedance
(%)
*噪声
Noise
(LpA-1)
(dB)
空载电流
No-load
Current
(%)
100铜或铝
Copper or
Aluminum
6
6.3
6.6
10
10.5
11
± 5%
± 2x2.5%
0.4Dyn11 Yyn00.400.361.574470.8
1250.470.421.85480.8
1600.540.492.13490.8
2000.620.562.53500.8
2500.720.652.76500.8
3150.880.793.47500.8
4000.980.883.99500.8
5001.161.054.88500.8
6301.341.205.96500.6
8001.521.376.966510.6
10001.771.598.13520.6
12502.091.889.69540.5
16002.452.2011.73540.5
20003.052.7014.45560.5
25003.603.2017.17600.5
31504.524.1021.168620.4


Electrical data of 20kV CRT

额定容量
Rated
Power
(kVA)
线圈材料
Winding
Material
高压
HV
(kV)
高压
分接范围
Tapping of
HV
低压
LV
(kV)
联接组
标号
Symbol
10型空载损

No-load
Loss
(kW)
11型空载损

No-load
Loss
(kW)
120℃负载
损耗
On-load
Loss 120℃
(kW)
短路阻抗
Short
Circuit
Impedance
(%)
*噪声
Noise
(LpA-1)
(dB)
空载电流
No-load
Current
(%)
200铜或铝
Copper or
Aluminum
20
22
24
± 5%
± 2x2.5%
0.4Dyn11 Yyn00.740.672.956500.8
2500.850.773.42520.8
3150.970.874.09520.8
4001.161.054.85520.8
5001.351.205.79520.8
6301.531.386.84530.6
8001.761.588.2530.6
10002.071.869.8530.6
12502.382.1411.5540.6
16002.792.5013.87560.6
20003.242.9016.4580.5
25003.873.4819.4590.5
31504.884.4022.48620.4

 

Electrical data of 35kV CRT
 

 

额定容量
Rated
Power
(kVA)
线圈材料
Winding
Material
高压
HV
(kV)
高压
分接范围
Tapping of
HV
低压
LV
(kV)
联接组标
号 Symbol
10型空载损

No-load
Loss
(kW)
11型空载损

No-load
Loss
(kW)
120℃负载
损耗
On-load
Loss 120℃
(kW)
短路阻抗
Short
Circuit
Impedance
(%)
*噪声
Noise
(LpA-1)
(dB)
空载电流
No-load
Current
(%)
200铜或铝
Copper or
Aluminum
35~38.5± 5%
± 2x2.5%
0.4Dyn11 Yyn00.880.793.336561.2
2500.990.893.8561.2
3151.181.064.51571.2
4001.381.245.42571.1
5001.621.466.65581.1
6301.871.687.65581
8002.161.949.11601
10002.432.1910.45601
12502.842.5612.73610.9
16003.152.8415.45610.9
20003.833.4518.24620.9
25004.464.0121.85620.9
31505.625.0625.538640.7

 

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo