Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí (Võ Chí Chính)

Ngày đăng: 10/05/2021

Điều hòa không khí là kỹ thuật tạo ra và duy trì điều kiện vi khí hậu thích hợp với con người và công nghệ của các quá trình sản xuất.

Nội dung giáo trình gồm 10 chương:

  • Chương 1: Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm
  • Chương 2: Môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa
  • Chương 3: Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm
  • Chương 4: Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí
  • Chương 5: Lựa chọn các hệ thống điều hòa không khí
  • Chương 6: Thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí
  • Chương 7: Tính toán thiết kế hệ thống đường ống dẫn nước
  • Chương 8: Thông gió
  • Chương 9: Tiêu âm và lọc bụi
  • Chương 10: Phụ lục

Tải ngay

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo