TCVN 5687:2021 Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

Ngày đăng: 10/03/2021

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5687:2010

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Ventilation-air conditioning Design standards

 

Lời nói đu

TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992.

TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đ nghị, Tng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

THÔNG GlÓ - ĐIU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUN THIẾT K

Ventilation-air conditioning Design standards

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lp đặt các hệ thng thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK) cho các công trình kiến trúc nhà ở, công trình công cộng và công trình công nghiệp.

1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại công trình và hệ thống sau đây:

 • Hệ thống TG-ĐHKK cho hầm trú ẩn; cho công trình có chứa và sử dụng chất phóng xạ, chất cháy nổ, có nguồn phát xạ ion; cho hầm mỏ;
 • Hệ thống làm nóng, làm lạnh và xử lý bụi chuyên dụng, các hệ thng thiết bị công nghệ và thiết bị điện, các hệ thống vận chuyển bằng khí nén;
 • Hệ thống sưi ấm trung tâm bằng nước nóng hoặc hơi nước.

CHÚ THÍCH: Đối vi những trường hợp đặc biệt cn sưởi ấm thì h thống ĐHKK đảm nhiệm chức năng này như phương pháp sưởi ấm bng gió nóng hoặc sưởi ấm cục bộ bằng tấm sưởi chạy ga, tấm sưởi điện, dàn ống sưởi ngầm sàn v.v... và phải tuân thủ các yêu cu nêu trong các Tiêu chuẩn liên quan.

1.3. Khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống nói trên còn cn phải bảo đảm các yêu cu nêu trong các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

 

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đi vi các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dng bản được nêu. Đi với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mi nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 2622:1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
 • TCVN 3254:1989, An toàn cháy - Yêu cu chung
 • TCVN 3288:1979, Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn
 • TCVN 5279:1990, An toàn cháy nổ - Bụi cháy- Yêu cầu chung
 • TCVN 5937:2005, Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh
 • TCVN 5938:2005, Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
 • TCVN 5939:2005, Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối vi bụi và các chất vô
 • TCVN 5940:2005, Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối vi một số chất hữu cơ
 • TCXDVN 175:2005*, Mức ổn cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCXD 232:1999*, Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu
 • QCXDVN 02:2008/BXD. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng - Phn 1.
 • QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Nhà và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe
 • QCXDVN 09:2005, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng s dụng năng lượng có hiệu quả
 • Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động về gii hạn nng độ cho phép của các chất độc hại trong không khí vùng làm việc của các phân xưng sản xuất - do Bộ Y tế ban hành năm 2002.

Tải xuống: File pdf và word

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo