Tài liệu Hệ thống Cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng

Ngày đăng: 02/05/2021

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá nước nhà, công nghiệp điện lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi vì điện năng là nguồn năng lượng được dùng rộng rãi nhất trong các ngành kinh tế quốc dân.

Khi xây dựng nhà máy, khu dân cư, thành phố v.v.. trước tiên người ta phải xây dựng hệ thống cung cấp điện để cung cấp điện năng cho các máy móc và nhu cầu sinh hoạt của con người.

Hiểu theo nghĩa rộng, hệ thống cung cấp điện bao gồm các khâu phát điện, truyền tải và phân phối điện năng. Hệ thống cung cấp điện được trình bày trong cuốn sách này được hiểu theo nghĩa hẹp hơn. Đó là hệ thống truyền tải và phân phôi điện năng, làm nhiệm vụ cung cấp điện cho một khu vực nhất định. Nguồn của hệ thống cung cấp điện này lấy từ hệ thống điện quốc gia và thường dùng cấp điện áp từ trung bình trở xuống.

Cuốn sách “Cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp” của tác giả Nguyễn Công Hiền được xuất bản năm 1974. Sau đó vào năm 1984 cuốn sách này được sửa chữa lại và được xuất bản thành “Giáo trình cung cấp điện” gồm hai tập do Nguyễn Công Hiền chủ biên cùng một nhóm tác giả biên soạn.

Từ đó đến nay, nền kinh tế nước ta đã có bước phát triển vượt bậc, hội nhập với khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực cung cấp điện, nhiều thế hệ thiết bị điện mới đã được sử dụng nên hệ thống cung cấp điện cũng có nhiều thay đổi.

Ngoài các nhà máy xí nghiệp hiện đại được xây dựng, ngày nay còn xuất hiện một loại công trình đặc biệt đó là các nhà cao tầng (Building). Đặc điểm của hệ thống cung cấp điện trong các nhà cao tầng là lắp đặt trong không gian chật hẹp, mật độ phụ tải cao, yêu cầu cao về độ tin cậy, an toàn và mỹ thuật.

Để đáp ứng tình hình mới nói trên, năm 2001 các cuốn sách về hệ thống cung cấp điện trước đây đã được sửa chữa bổ sung và tái bản với tên là “Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng”. Cuốn sách đã được nhiều độc giả trong cả nước nghiên cứu, sử dụng. Trong lần tái bản này, cuốn sách đã được sửa chữa bổ sung, nhiều thiết bị điện thuộc thế hệ mới đang có trên thị trường Việt Nam đã được cập nhật. Trong sách đưa ra nhiều ví dụ tính toán, thiết kế mẫu của một hệ thống cung cấp điện cũng như nhiều số liệu để tra cứu về thiết bị điện. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho những người sử dụng cuốn sách này để nghiên cứu, thiết kế hệ thống cung cấp điện.

Cuốn sách được chia làm ba phần chính.

 • Phần thứ nhất: Nguyên lý cơ bản của hệ thống cung cấp điện.
  Phần này gồm 10 chương từ chương 1 đến chương 10. Sau khi trình bày những vấn đề chung về cung cấp điện và phương pháp tính toán kinh tế – kỹ thuật để so sánh các phương án. Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản của hệ thống cung cấp điện như: tính toán phụ tải, lựa chọn phương án cung cấp điện, thiết kế trạm biến áp, lựa chọn thiêt bị điện, bảo vệ rơle và tự động hoá, nối đất, chống sét, tiết kiệm điện năng và nâng cao hệ số cosφ, chiếu sáng điện.
  Đó là những vấn đề cần giải quyết khi thiết kế hoàn chỉnh một hệ thống cung cấp điện.
 • Phần thứ hai: Hệ thống cung cấp điện trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân.
  Phần này gồm ba chương:
            Chương 11. Hệ thống cung cấp điện trong xí nghiệp công nghiệp.
            Chương 12. Hệ thống cung cấp điện của khu vực đô thị.
            Chương 13. Hệ thống cung cấp điện của nhà cao tầng.
  Phần này tập trung phân tích đặc điểm của các lĩnh vực kinh tế, từ đó đưa ra hệ thống cung cấp điện phù hợp với các đặc điểm nêu trên. Đây là phần có thể làm tài liệu tham khảo cho những người thiết kế hệ thống cung cấp điện cho các công trình cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế quốc dân.
 • Phần thứ ba: Phần phụ lục để tham khảo và tra cứu.
  Phần này gồm hai phụ lục:
  • Phụ lục A. Ví dụ về thiết kế cung cấp điện và các số liệu tra cứu.
   Phần này trình bày một bản thiết kế cung cấp điện tương đối hoàn chỉnh. Các bước thiết kế đều được tính toán tỷ mỉ. Đây là một tài liệu tốt để cho những người thiết kế hệ thống cung cấp điện tham khảo.
  • Phụ lục B. Các số liệu tra cứu.
   Phần này tập hợp các số liệu tra cứ dùng trong thiết kế cung cấp điện. Thông số kỹ thuật của một số lượng lớn các thiết bị điện hiện có trên thị trường Việt Nam được tập hợp ở phần này. Điều này giúp ích rất nhiều cho người làm công tác thiết kế.

Với kết cấu như vậy cuốn sách “Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng” có thể được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành điện và các ngành có liên quan đồng thời công có thể làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật làm công tác thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện.

Phần công viết cuốn sách này như sau:

 • Nguyễn Công Hiền (chủ biên) viết từ chương 1 đến chương 12 và hai phụ lục.
 • Nguyễn Mạnh Hoạch viết chương 13.

Các tác giả bày tỏ lòng biết ơn đối với các ý kiến của các bạn đồng nghiệp nhận xét đóng góp cho bản thảo cuốn sách này.

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng trong việc sửa chữa, bổ sung nhưng cuốn sách không tránh khỏi còn có sai sót. Các tác giả vô cùng biết ơn được nhận các góp ý của các bạn đọc gần xa.

Tải xuống

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo