Giáo trình Tính toán hệ thống điều hòa không khí theo phương pháp Carrier - Nguyễn Duy Tuệ

Ngày đăng: 10/05/2021

Tính toán Phụ tải lạnh theo phương pháp Carrier.

  • Tính toán nhiệt hiện thừa và nhiệt ẩn thừa
  • Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp loại thẳng
  • Thành lập sơ đồ ĐHKK 1 cấp có sấy bổ sung
  • Thành lập sơ đồ ĐHKK 2 cấp.

Tải ngay

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo