Giáo trình Cấp thoát nước – TS.Nguyễn Thống

Ngày đăng: 02/05/2021

Cấp thoát nước là môn học cung cấp các biến thức nhằm để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán, thiết kế, quy hoạch một hệ thống cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất của một đơn vị sử dụng nước hoặc cho một khu vực. Tính toán thiết kế hệ thống thoát nước mưa đô thị cũng là một nội dung chính được để cập trong tài liệu.

Cuốn sách bao gồm 2 phần: Cấp nước và thoát nước. Nội dung sẽ được giới thiệu trong 9 chương và các phụ lục. Trong mỗi chương, sẽ có lý thuyết cơ bản và các ví dụ tính toán minh họa, đồng thời, các bài tập sẽ có kèm lời giải ở cuối mỗi chương.

Nội dung giáo trình gồm:

  • Chương 1: Nhu cầu dùng nước và nguồn nước
  • Chương 2: Công trình thu nước
  • Chương 3: Thiết bị và công trình phổ biến trong hệ thống cấp nước
  • Chương 4: Hệ thống cấp nước cho khu vực
  • Chương 5: Hệ thống cấp nước bên trong
  • Chương 6: Hệ thống thoát nước bên trong
  • Chương 7: Công trình xử lý nước thải quy mô vừa và nhỏ
  • Chương 8: Hệ thống thoát nước cho khu vực
  • Chương 9: Lực tác động lên đường ống chôn trong đất

Tải ngay

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo