Giáo trình Cấp thoát nước - Nguyễn Đình Huấn và Nguyễn Lan Phương

Ngày đăng: 10/05/2021

Giáo trình môn Cấp thoát nước do Nguyễn Đình Huấn và Nguyễn Lan Phương biên soạn. Nội dung giáo trình có 9 chương trình bày như sau:

  • Chương 1: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp thoát nước
  • Chương 2: Các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước
  • Chương 3: Nguồn nước và công trình thu nước
  • Chương 4: Xử lý nước thiên nhiên
  • Chương 5: Máy bơm – Trạm bơm – Bể chứa – Đài nước
  • Chương 6: Mạng lưới đường ống cấp nước
  • Chương 7: Hệ thống cấp nước trong nhà
  • Chương 8: Hệ thống thoát nước trong nhà
  • Chương 9: Mạng lưới thoát nước đô thị

=> Tải xuống

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo