Giáo trình Cấp thoát nước - Đỗ Trọng Miên

Ngày đăng: 02/05/2021

Giáo trình “Cấp thoát nước” được biên soạn lại dựa trên cơ sở giáo trình “Cấp thoát nước trong nhà” của Viện Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân – Bộ xây dựng – 1979 nhằm đáp ứng nu cầu học của sinh viên chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp.

Nội dụng gồm 7 chương:

  • Chương 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước.
  • Chương 2. Mạng lưới cấp nước
  • Chương 3. Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng
  • Chương 4. Hệ thống cấp nước trong nhà
  • Chương 5. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước
  • Chương 6. Hệ thống thoát nước trong nhà
  • Chương 7. Thi công đường ống

Tải ngay

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo