Bải giảng Cung cấp điện

Ngày đăng: 04/05/2021

Nội dung bao gồm:

  • Chương 1. Giới thiệu chung về cung cấp điện
  • Chương 2. Các loại lưới điện.
  • Chương 3. Tính toán phụ tải điện.
  • Chương 4. Trạm biến áp
  • Chương 5. Tính toán tổn thất điện
  • Chương 6. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện
  • Chương 7. Lựa chọn thiết bị điện cho lưới cung cấp điện
  • Chương 8. Bảo vệ hệ thống điện.
  • Chương 9. Nâng cao hệ số công suất
  • Chương 10. Tính toán chiếu sáng

Tại ngay

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo